CART

TAROT

paintings

Tarot są to karty na których znajdują się obrazki o znaczeniu symbolicznym. Jest ich 78, podzielone są na dwa arkana: Wielkie: 22 karty; i Małe: 56 kart.

Same karty pierwotnie służyły do grania i hazardu. Ich historia sięga czasów sprzed roku 1400. W tym okresie nie były to jeszcze karty tarota. Tarot najprawdopodobniej zaczął się pojawiać w 1440 roku, gdy dzięki drukowi karty stały się dostępniejsze. Tak więc pochodzenie tarota jest raczej mało mistyczne. Co też wyróżnia go spośród systemów dywinacyjnych, jako zrodzonego ze sfery “profanum”, by dopiero przejść do sfery “sacrum”. Droga tej transformacji jest sama w sobie bardzo interesującym tematem, jest jednak zbyt długa by o niej pisać w tym miejscu.
Osobom zainteresowanym historycznym podejściem polecam między innymi “Mystical Origins of the Tarot”  P. Husona.
Pochodzenie samej nazwy TAROT jest niejasne, istnieje wiele, często wątpliwych, teorii co do tego. Jedna z nich wskazuje iż odwrócenie liter i odjęcie ostatniej daje słowo “TORA” sugerując na powiązanie z kabałą. Inna odnosi się do tłumaczenia słowa TARO jako źródła wszystkich słów, a jego kolejne transmutacje dają nam kwadrat magiczny:

TARO
ATOR
ROTA
ORAT

TARO ATOR ROTA ORAT jakoby ze staro egipskiego oznacza “Tarot Ogłasza Koło Ator”, gdzie “Ator” jest skrótem imienia bogini “Hator”. Brakuje jednak rzeczowych źródeł powiązania tej idei ze staro egipskim.
Jeszcze inna teoria głosi iż TAROT jest połączeniem dwóch słów. “Tar” co ma oznaczać król/królewski i “Ro” znaczące tyle co droga. TAROT oznaczał by tu “Królewska Droga”.
Wszystkie te teorie razem i każda z osobna zdają się wskazywać na fakt, iż w sumie, to nie wiadomo. Wielu mistyków zgłębiało ten temat tworząc nieraz bardzo ciekawe, inspirujące i warte poznania teorie.Jednak abstrahując od nich, samo słowo TARO, jako źródłosłów wszystkich słów, symbolizuje Nicość z której to, te słowa emanują. Dopatrywać się tu można funkcji ”Posłańca” który z Pustki przynosi “Słowa”.
W tym kontekście Tarota uznać można za symboliczny zapis wiedzy widocznej i ukrytej, analogia którą między innymi Crowley zawarł przy tworzeniu swego Tarota, dając mu nazwę od egipskiego boga Thota. Postać ta w mitologii greckiej identyfikowana jest z Hermesem, co może prowadzić do jeszcze dalszych rozważań nad naturą tematu.
Tak więc Tarot jest lustrem w którym można przeglądać siebie i swoją relację ze światem. To jego podstawowa funkcja, spychająca popularny aspekt “dywinacyjny” na dalszy plan. Jest to droga inicjacji, a reprezentowana jest ona przez tak zwaną “Wielką drabinę” zawartą w “Wielkich Arkanach”. Drogę tę dzieli się na trzy części:

1. Inicjacje Ucznia na które składają się karty od 1 do 7.
2. Inicjacje Adepta na które składają się katy od 8 do 14.
3. Inicjacje Mistrza na które składają się katy od 15 do 21.

Karta “Głupca”, czyli „0” nie jest brana pod uwagę w tym układzie, bowiem reprezentuje ona nas samych.To “On”, Głupiec, kroczy poprzez kolejne szczeble drabiny internalizując nauki w nich zawarte. Meandry nauk duchowych są pełne pułapek, praktycznie każdy krok uczyniony na tej drodze niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo. Należy je więc zgłębiać z uwagą i cierpliwością.
W tym rozumieniu Tarot jest księgą zawierającą klucze wtajemniczenia na drodze do “iluminacji” i studiowanie jej jest właśnie “podstawową funkcją tarota”, funkcja dywinacyjna, jak już wspomniałem, jest jedynie efektem ubocznym, konsekwencja zrozumienia i zintegrowania nauk zawartych w ich symbolice. Tak więc zapraszam w tym miejscu czytelnika w podróż, przez kolejne karty. Ważne znaczenie ma tu kolejność kart, ich wzajemne relacje i ich indywidualne znaczenie. By je dobrze zrozumieć trzeba dobrze znać symbolikę każdej z nich z osobna. Postaram się więc opisać karty kolejno, każdą z osobna. Czerpiąc z różnorodności talii wezmę na warsztat kilka z nich. Bowiem choć one wszystkie opisują same w sobie jeden obraz, to z różnych punktów widzenia. Tym samym nieraz się wzajemnie dopełniają.
Wykorzystam przede wszystkim talie uznane za “kanon” symboliki, takie jak: Tarot Marsylski; Tarot Rider-Watie’a i Wspomniany Thoth Tarot – Crowleya.

Czytaj Dalej